Tractament de dades personals

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) i la normativa de desenvolupament, l'informem que les dades personals que facilitin, mitjançant l'emplenament del formulari de registre electrònic que apareix en el Lloc Web, seran incorporades en un fitxer inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable és Dinamedia Solucions Tècniques, SLU, (des d'ara CaminoTool) Amb domicili a Travesa dóna Poza 20A 4D, 15706 Santiago de Compostel·la (La Corunya).

L'ompliment d'aquest formulari implica el consentiment exprés de l'usuari a l'tractament per part de CaminoTool d'aquestes dades ja les cessions que s'especifiquen en les present política de privacitat.
S'informa que el seu dades seran tractades en la més absoluta confidencialitat, sota la protecció i especificacions contingudes en la citada normativa a l'objecte de servir de base dades amb la finalitat que CaminoTool pugui identificar-lo, prestar-seus serveis i enviar-notícies i informació relacionada amb aquests serveis. Vè. Consenteix expressament en què aquesta informació li pugui ser remesa per correu electrònic, o mitjà similar en compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE ).

L'usuari pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament per correu ordinari d'una sol·licitud a l'adreça postal indicada en el primer paràgraf de la present Política de Privacitat. La sol·licitud ha d'anar acompanyada del nom i cognoms de l'usuari, i fotocòpia de l'DNI. Així mateix, l'usuari podrà exercitar aquests drets enviant un correu electrònic, acompanyat de fotocòpia d'un document que acrediti la seva identitat a info @caminotool.com indicant en el cos de l'missatge l'opció desitjada.

L'usuari haurà de notificar a CaminoTool qualsevol modificació que es produeixi en les dades que hagi facilitat, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment.

El servei CaminoTool està destinat a usuaris majors de 14 anys d'edat. Cap persona la edat es trobi per sota de 14 anys està autoritzada per facilitar les seves dades personals. A l'registrar-se, l'usuari declara ser major de 14 edat, sent enterament responsable d'aquesta declaració.

CaminoTool es reserva el dret de modificar aquesta Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable en cada moment amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació. CaminoTool recomana a l'usuari que revisi periòdicament aquesta Política de privadesa per estar informat de com CaminoTool protegeix la seva informació

Ús de cookies

CaminoTool pot enviar "cookies" a l'ordinador de l'usuari o utilitzar tecnologies similars per millorar la seva experiència en línia en el Lloc Web i en tota la xarxa d'Internet.

"Cookies" són fitxers que poden identificar i emmagatzemar les preferències personals de l'usuari, així com informació tècnica incloses dades de navegació (clic through i clic stream). Les dades clic stream faciliten informació sobre quines pàgines de llocs ha visitat l'usuari i en què ordre. Les galetes gestionen i mesuren els resultats d'anuncis mostrats o comunicats en oa través del Lloc Web. CaminoTool utilitza cookies i altra informació tècnica per personalitzar la visita d'l'usuari a el Lloc Web (fins i tot reconeixent pel seu nom quan torna a el Lloc Web), analitzar el tràfic del Lloc Web i seguir el rastre dels costums, models i seleccions de l'usuari per a descàrregues autoritzades i per raons tècniques relacionades amb l'ús del Lloc Web. Això ajuda a millorar l'experiència en línia dels usuaris ia perfeccionar el disseny i continguts del Lloc Web per satisfer les seves necessitats. Les galetes poden ser permanents (és a dir, romanen en el seu ordinador fins que l'usuari les esborra) o temporals (és a dir, duren fins que l'usuari tanca el seu navegador).

CaminoTool pot així mateix utilitzar "comptadors de visitants" o tecnologia similar que monitoritzi l'ús per part de l'usuari del Lloc Web. Els comptadors de visitants (o Web bugs) són petites seqüències de codi que proporcionen un mètode de lliurament d'imatges gràfiques en una pàgina web a l'efecte de transmissió de dades, com ara l'adreça IP (Protocol d'Internet) de l'ordinador que va descarregar la pàgina en la qual apareix el comptador de visitants, el temps que es va visionar la pàgina que contenia el comptador de visitants, els tipus de navegador que portava el comptador de visitants i el número d'identificació de cookies a l'ordinador prèviament col·locades per aquest servidor. quan CaminoTool mantingui correspondència amb l'usuari a través de correu electrònic HTML, els comptadors de visitants li permetran saber si l'usuari va rebre i va obrir el seu correu.

Si l'usuari tria subministrar informació personal, la informació pot ser vinculada a les dades anònims emmagatzemats a les galetes i / o comptadors de visitants.

A l'acceptar la present política de privacitat, l'usuari accepta expressament l'ús per part de CaminoTool de les cookies i comptadors de visitants, segons el descrit en la mateixa. La majoria dels navegadors estan configurats inicialment per acceptar cookies. No obstant això, si ho prefereix, l'usuari podrà ajustar el seu navegador perquè rebutgi les galetes. Així mateix, configurant el seu navegador perquè mostri correus electrònics HTML únicament com a text, l'usuari podrà impedir l'ús d'alguns comptadors de visitants. L'usuari pot consultar l'apartat "Ajuda" del seu navegador per a més informació. D'altra banda, cal observar que només es podrà accedir a certes àrees del Lloc Web en associació amb galetes o dispositius similars, quedant l'usuari avisat que la desactivació de cookies o dispositius similars podrà impedir que accedeixi a algun dels nostres continguts.

Hi ha la possibilitat que algun dels enllaços a pàgines externes existents en el lloc web, instal·lin una galeta a la pàgina d'inici o en el propi enllaç. CaminoTool queda exonerada de tota responsabilitat derivada d'aquestes instal·lacions, ja que no intervé de cap manera en les mateixes, quedant l'usuari capacitat per exercir els drets que li atorga la normativa de protecció de dades enfront de l'empresa responsable de la instal·lació de les cookies.

Anar a dalt