AVÍS LEGAL

Informació sobre el titular de la pàgina web corporatiu "*.caminotool.com ", als efectes que preveu l'article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic:

Raó social: Dinamedia Solucions Tècniques, SLU
CIF / NIF: B 70507553
Domicili social: Travesa dóna Poza 20, 15706 Santiago de Compostel·la (La Corunya)
Telèfon: + 34 622 062 747
Correu electrònic: info @caminotool. Amb
Societat inscrita al Registre Mercantil de Santiago de Compostel·la al Tom 301, Full SC-48814, Llibre 0, Inscripció 1, Foli 35.

Condicions d'ús

Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització d'aquest lloc web corporatiu i que CAMINOTOOL posa gratuïtament a disposició dels seus usuaris. L'accés a la mateixa implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

Els usuaris que accedeixin al web corporatiu estan expressament autoritzats per a la visualització de tota la informació, la impressió i descàrrega parcial del contingut només i exclusivament si concorren les següents condicions:

Que es realitzi quan els elements reproduïts siguin destinats únicament per a ús personal i privat de l'usuari. Es prohibeix, per tant, expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació, incloent el seu enviament a través de correu electrònic. També es prohibeix que aquests continguts siguin cedits o transmesos a tercers o s'instal·lin en qualsevol servidor connectat directament o indirectament a una xarxa local i internet, de manera que un grup de tercers pugui tenir accés a aquesta informació.
Que cap dels continguts relacionats en aquesta web corporatiu siguin modificats de cap manera.
Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta web corporatiu sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de el text o resta d'imatges que l'acompanyen. Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions contingudes en aquest apartat, així com en qualsevol dels següents, es considera infracció dels drets de propietat intel·lectual titularitat de CAMINOTOOL i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes a l'efecte, podent ser perseguida per aquesta última mitjançant l'exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.

Accessibilitat

CAMINOTOOL es reserva la facultat d'efectuar sempre que sigui necessari i sense necessitat d'avís previ, totes les modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web corporatiu, la seva configuració o presentació, així com de les condicions d'accés de la mateixa.

CAMINOTOOL no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al seu web corporatiu ni en els seus diferents continguts. Tampoc garanteix que aquests es trobin sempre i en tots els casos actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar el contingut tan aviat possible.

Tant l'accés a aquest web corporatiu com l'ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. CAMINOTOOL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús de la informació. CAMINOTOOL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) així com dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web corporatiu, d'un mal funcionament de el navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

Enllaços externs

CAMINOTOOL no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència al web corporatiu, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari ), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del web corporatiu, el seu disseny, estructura de navegació, codi font, així com cada un dels diferents elements que conté són titularitat de CAMINOTOOL; a qui correspon únicament l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Política de protecció de dades de caràcter personal

Tota informació o comunicació que un usuari remeti, a través d'aquesta web, a CAMINOTOOL serà considerada per aquesta com lliurement utilitzable i no afectada per restriccions derivades de l'obligació de guardar confidencialitat o de abstenir-se de fer servir aquestes informacions per a fins comercials o industrials, excepte les dades de caràcter personal incloses en els formularis d'adhesió, consulta o suggeriment, o en els missatges i aquelles informacions que es remeten indicant expressament el seu caràcter confidencial.

CAMINOTOOL es compromet, d'acord amb la Llei 15/1999 (LOPD), a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, a utilitzar d'acord amb la finalitat de el fitxer a què han estat incorporats, així com a adoptar totes les mesures per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

NEWSLETTER

La subscripció a l'newsletter es realitzarà facilitant el correu electrònic de contacte, a què enviarem un confirmació. Verificat aquest, serà incorporat a un fitxer, amb l'exclusiva finalitat de la remissió de notícies d'interès així com novetats sobre productes i serveis de CAMINOTOOL

Formulari "Contacta amb Nosaltres"

Les dades de caràcter personal que ens faciliti s'utilitzaran exclusivament per proporcionar la informació o resoldre els dubtes plantejats, així com fer el seguiment del servei prestat, sent eliminats posteriorment.

En tots aquests casos, les dades seran incorporades a un o diversos fitxers, titularitat de CAMINOTOOL, Amb les finalitats d'atendre la seva consulta, dubte o reclamació i informar sobre nous productes i promocions per qualsevol mitjà (inclosos mitjans electrònics). L'interessat podrà exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant escrit, adjuntant còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a la seu de CAMINOTOOL en la direcció arriben indicada.

Anar a dalt